Intervju sa Simonom Žikić

Written by Stefan Plavšić on .

simona i stefan

Razgovarajući sa pomoćnicom dekanke za odnose sa javnošću Simonom Žikić, saznali smo više o postojećim master programima Fakulteta za medije i komunikacije, a otkrili smo i koje prednosti i pogodnosti vas očekuju ukoliko upišete poslediplomske studije na ovom fakultetu.

MC: Koji smerovi postoje na master studijama?

U okviru departmana za Poslediplomske studije na Fakutetu za medije i komunikacije, postoji nekoliko smerova:

- Na departmanu za Komunikacije i Medije imamo master program Kultura globalnih medija, Odnosi sa javnošću i advertajzing, Menadžment ljudskih resursa i Menadžment u kulturi i medijima. Pored toga, za narednu školsku godinu predstavljamo i smerove: Teorije savremenosti: studije kapitalizma, Tehnologija kreativnih industrija (u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom), Master studije transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti, Studije roda, Praktična filozofija, Studije umreženog sveta i Radio - televizija i novi mediji.

- Departman za Digitalne umetnosti čine Umetnički master program Kreativno mišljenje i subverzivne strategije i Teorijsko - istraživački master program Politike vidljivosti.

- Na departmanu za Socijalni rad postoji master program Socijalni rad, dok se departman za Psihologiju sastoji od master programa Primenjena psihologija, kao i izborne opcije Forenzička psihologija.

MC: Ko su predavači sa kojima možemo istraživati sopstvene granice znanja?

Studenti Fakulteta za medije i komunikacije imaju prilike da istražuju granice znanja sa najzanimljivijim i najkreativnijim misliocima u našem društvu i van granica naše zemlje. Neki od njih su: prof. dr Jelisaveta Blagojević, prof. dr Jovan Čekić, prof. dr Zorka Lopičić, prof. dr Miodrag Šuvaković, prof. dr Lu Marinof, prof. dr Rastko Močnik, prof. dr Orli Fridman, MBA Ernest Hercog, mr Artur Gedike, prof. dr Panta Kovačević, doc. dr Vladimir Perišić, prof. dr Tatjana Rosić Ilić, prof. dr Dubravka Đurić, doc. dr Vladimir Ilić i drugi.

MC: Šta studenti mogu da rade nakon master studija na ovom fakultetu ili iz koje branše mogu da dođu na fakultet da nastave obrazovanje?

Naši diplomirani studenti:

• Predaju: mnogi od naših studenata nastavili su doktorske studije ili su započeli nastavničke karijere.

• Rade: u pisanim medijima, na radiju, na televiziji, kao novinari, fotografi, dizajneri, psiholozi, socijalni radnici.

• Razvijaju karijere u advertajzing firmama, agencijama za odnose sa javnošću ili sami realizuju vlastite projekte.

Kada je reč o uslovima koje bi kandidati i kandidatkinje koji konkurišu trebalo da ispune, to zavisi od željenog smera za koji se prijavljuju.

Generalno rečeno, svi kanidati i kandidatkinje koji imaju završene trogodišnje (180 ESPB) ili četvorogodišnje osnovne studije (240 ESPB) na društveno - humanističkim naukama i umetničnim fakultetima i akademijma, mogu da konkurišu za upis na master studije.

MC: Da li postoje neke pogodnosti u vezi sa plaćanjem (rate, školarine i slično)?

Kada je reč o ceni školarine, ona se isplaćuje u devet mesečnih rata. Važno je napomenuti da svim studentima master studija u cenu školarine je uračunata prijava ispita, literatura, izrada master rada, oprema koju koriste kao i podrška svog vannastavnog osoblja.

Ako ste se zainteresovali da studije nastavite na Fakultetu za medije i komunikacije, prijavu za master studije možete popuniti OVDE: http://www.fmk.singidunum.ac.rs/upis/master-online-prijava/