O nama

Written by Media Centar FMK on .

Media centar Fakulteta za medije i komunikacije je programski i organizacijski centar fakulteta koji deluje u skladu sa vizijom koja afirmiše slobodan i kreativan akademski rad, slobodu stvaranja i izražavanja studenata ovog fakulteta.

U okviru Centra, studenti se udružuju, saglasno svojim željama i sklonostima, sa ciljem da medijski proprate i predstave kreativne radove svojih kolega koji su nastali u okviru ispita iz redovnog programa na studijama.

Glavni cilj Centra je da se studenti međusobno promovišu i stimulišu, kako radi sopstvenog usavršavanja, tako i u cilju promovisanja FMK, kao fakulteta koji je u stanju da podrži talenat i kreativnost studenata u zaokruženom procesu učenja, praktičnog rada pa i do samog afirmana za pronalaženje budućeg zaposlenja.