Univerzitet Utopia

Written by Media Centar FMK on .

Diplomski radovi

UNIVERZITET UTOPIA. Godine 1953.,filozof Robert Hačins objavio je svoje kapitalno delo UNIVERZITET UTOPIA. U njemu je poznatu Murovu alegoriju upotrebio za svoju liberalnu, humanističku, procenu stanja u visokom obrazovanju.

U anticipaciji savremenih kritika visokoškolskog sistema Hačins je, tada, napisao i sledeće:" Cilj obrazovnog sistema, kao celine, nije da proizvede "kadar" za industriju, niti da nauči mlade ljude kako da zarade za život. Cilj obrazovnog sistema jeste stvaranje odgovornih gradjana."

Ovaj put, upoznajemo vas sa izuzetno interesantnim web sajtom, koji se zove UNIVERZITET UTOPIA. Avangardan i direktan ovaj sajt je prepun interesantnih, često izuzetnih, promišljanja o tome šta je stvarnost obrazovanja, danas.

http://www.universityofutopia.org/