Potrebne su ti knjige? Biblioteka Fakulteta ti je uvek na raspolaganju

Written by Dimitrije Gašić on .

 

Svaki akreditovani fakultet u svom sastavu mora da imam biblioteku. Fakultet za medije i komunikacije ima biblioteku sa šest hiljada knjiga (oko tri hiljade naslova).

Ova ne tako mala biblioteka, formirana je da zadovolji potrebe studenata, bar kada su neophodne knjige iz gradiva. Takođe, nema tu samo stručne literature, može se svašta naći, pa čak i štiva na engleskom i drugim jezicima. „Knjige su uređene po univerzalnoj klasifikaciji, dakle prema određenim stručnim grupama. Biblioteka ne sadrži samo knjige neophodne za oblasti koje se izučavaju na Fakultetu, već i iz drugih, raznih oblasti“, objašnjava mr Jasmina Racković, bibliotekarka.

Ono što treba posebno naglasiti, jeste da su sve knjige predmetizovane. Student može da dobije spisak knjiga sa temama koje su mu neophodne. „Studentima se pružaju i druge vrste informacija, ukoliko željene knjige nema u fakultetskoj, ja efikasno mogu, putem interneta, da proverim da li te knjige i pod kojim brojem, ima u ostalim bibliotekama. Informacije koje dajem su kompletne“, napominje bibliotekarka Jasmina Racković.

Neophodno je, na ovaj način, ukazati na veoma malu zainteresovanost studenata za korišćenje biblioteke. Iako Fakultet ima oko hiljadu studenata, mali broj je posećuje, a ima i onih koji je gotovo nikada nisu koristili. „Biblioteka je na raspolaganju svima, svakoga dana od 11 do 16 časova. Uvek sam spremna da ostanem i duže, ukoliko je to studentu potrebno. Mislim da je nedovoljno koriste. Ja to pripisujem ekspanziji interneta, gde biblioteka više nije jedino mesto za informisanje, u ovom slučaju studenata. Ovde im nudimo jako dobre uslove za čitanje i rad. Po evidenciji koju ja vodim, dnevno mi se obrati za pomoć od sedam do deset studenata. To svakako nije dovoljno, ali se dešavalo da nekada bude puna čitaonica“, kaže bibliotekarka.

Najvažnije je da korisnici biblioteke imaju mogućnost korišćenja literature u okviru iste, a mogu da čitaju i njihovu. „Na usluzi su im takođe i diplomski radovi njihovih kolega, predmetizovani i spremni za upotrebu. Ukoliko je to neophodno, ja mogu izaći u susret i dozvoliti studentu da iznese knjigu van Fakulteta na nekoliko dana. To jako lepo funkcioniše jer imam dobru saradnju sa studentima. Niko nikada nije zadržao ili oštetio pozajmljenu knjigu i uvek se poštuju rokovi predviđeni za vraćanje iste“, ljubazno objašnjava Jasmina Racković.

Uredno se vodi i lista deziderata, odnosno potražnje od strane studenata, knjiga kojih nema u biblioteci. U tom slučaju se neophodna literatura dostavlja dekanatu koji efikasno nabavlja sve što je moguće. „Pre godinu dana, profesori su bili na studijskom putovanju u Americi. Tom prilikom su doneli oko pedeset knjiga koje nisu zastupljene u našim bibliotekama. To su samo neke od prednosti koje ova biblioteka ima“, zaključuje bibliotekarka Racković.

Najvažnije je da biblioteka stoji na usluzi svima vama, a vi odlučite da li ćete i koliko koristiti njene kapacitete. Za sve koji ne znaju, mada odbijamo da pomislimo da takvi postoje, nalazi se na prvom spratu Fakulteta i otvorena je svakog radnog dana od 11 do 16 časova.